HAI ALGUÉN AO OUTRO LADO? CONTRATAR POR VÍA TELEFÓNICA OU ELECTRÓNICACONTRATAR POR VÍA TELEFÓNICA O ELECTRÓNICA (1)HAI ALGUÉN AO OUTRO LADO? CONTRATAR POR VÍA TELEFÓNICA OU ELECTRÓNICA

O día 17 de decembro de 1999 foi aprobado, por proposta do Ministerio de Xustiza, o Real Decreto 1906/1999, polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais. O Real Decreto parte do presuposto da actuación máis…