Nós

Alejandro López González

Fotografía de Alejandro López González

Alejandro López González

(Santiago de Compostela – 1972)
Avogado (colexiado nº1.666 do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela) e mediador (Inscrito có nº 3402842 en la A.E.P.J.M.A.).
Licenciado en dereito, seguiu o programa de formación da Escola de Práctica Xurídica de Santiago e obtivo en 2001 o certificado de Aptitude Profesional emitido polo CGAE.
Ten completado a súa formación especializándose Mediación e como especialista na Unión Europea.

(N.I.F.: 33.296.296-R)

Carme Rodríguez Rey

Carme Rodríguez Rey

Carme Rodríguez Rey

(Santiago de Compostela -1979).
Avogada , colexiada número 2.379 do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.
Licenciada en Dereito e Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración,
estudos cursados nas universidades de Santiago de Compostela e Robert Schuman de Estrasburgo.
Curso da Cátedra Jean Monnet.
Asesora no Parlamento Europeo (2007 – 2009).

(N.I.F: 44.82.50.03-G)